13.10.  a 14. 10. 2016

V rámci laboratorního cvičení jsme pomocí různých kladkostrojů ověřovali, zda platí Zlaté pravidlo mechaniky.  Usnadní kladkostroj mechanickou práci?