červen 2016

A je tu několik posledních hodin Vv. A protože nám počasí přálo, nestálo nám nic v cestě vyrazit výtvarničit do parku před školou. Naším úkolem bylo prakticky si zopakovat znalosti o postavě a jejích proporcích. Aranžování modelů bylo v kompetenci nás samotných, což byla ideální příležitost pro příjemné posezení či poležení na trávě. Ani se nám se zvoněním nechtělo vracet zpět do budovy školy…