Malé tandemy 1.A, 9. A

Malé tandemy 1.A, 9. A

13.11. 2018 Dnes jsme my deváťáci pozvali naše kamarády z 1. A na první fyzikální setkání Malých tandemů. Tématem bádání byly kapaliny a plyny. Společně jsme zjistili, že jsou kapaliny tekuté, skoro rozpínavé, vzlínají a „drží“ padesátník – povrchové napětí...
Slavnost Slabikáře v 1.A

Slavnost Slabikáře v 1.A

6.11. 2018 Dnes jsme pozvali naše kamarády z 9. A na slavnost Slabikáře. Nejdříve jsme jim přednesli básničky na písmenka, která už umíme. Dokonce obě paní učitelky umí písmenkové básničky. Společně nám řekly říkanku na písmenko A, kterou se učily ve své první třídě....
1. A a 9.A Společné setkání

1. A a 9.A Společné setkání

7.9. 2018 První kamarádské oťukávání při prohlídce školy mezi našimi prvňáčky z 1.A a velkými kamarády z 9.A. Byli jsme se podívat i u naší paní ředitelky a paní zástupkyně, prošmejdili jsme školu odspoda až nahoru, až do učebny fyziky, kde jsme prohlídku ukončili....