29. září 2021

Svátek sv. Václava byl dobrou příležitostí, jak si připomenout nejen tohoto národního patrona, ale i jeho babičku, sv. Ludmilu, od jejíž násilné smrti uplynulo jen o několik dnů dříve 1100 let. V těchto dnech jsme hodně mluvili o historických pramenech, legendách a tradicích. K doplnění informací jsme využili i výstavu v areálu Chvalské tvrze. Se zájmem jsme také využili možnost prohlídky kostela sv. Ludmily. Průvodcem nám byl člověk nejpovolanější – páter Vojtěch Eliáš. Měli jsme tak možnost prozkoumat architektonickou i výtvarnou stránku kostela. Dozvěděli jsme se, že vznikl přestavbou menší zámecké kaple, podívali jsme se na kůr k varhanám i do sakristie, odkud se kdysi dávno do kostela vstupovalo. Mluvili jsme také o atributech, tedy předmětech, které doprovázejí výtvarná výtvarná znázornění svatých, abychom poznali, o koho se jedná.