Čtenáři i čtěňata!

Hledáte tipy na čtení? Chcete čelit výzvě? Přečtěte v průběhu celého roku 2020 dvacet knih podle témat, která Vám nabízíme! Knížky si vybírá každý čtenář i čtěně samostatně – podle své nálady, zájmů,
čtenářských dovedností. Vybranou knihu však musí v tomto roce přečíst. Pokud knihu četl již dříve a chce ji ve ČV využít, musí si ji přečíst znovu. Čtenářskou výzvu jsme připravili pro různé kategorie čtenářů (podle nich se také liší počet přečtených titulů)

 • žák 1. třídy (minimálně 10 knih – počítají se i knihy čtené s pomocí rodičů, popř. knihy čtené rodiči „před spaním“)
 • žák 2. – 5. třídy (minimálně 10 knih)
 • žák 6. – 9. třídy (minimálně 15 knih)
 • učitelka/učitel (20 knih)
 • rodič/přítel školy (20 knih)

Jednu knihu lze použít pouze pro splnění jednoho tématu. Přečtené knihy k jednotlivým tématům si zapisujte do karty čtenáře.

Seznam témat (i karty čtenáře) je umístěn také ve 2. patře hlavní budovy v Opravdu otevřené knihovně. Zde můžete na speciální nástěnku umisťovat také svá
doporučení na knihy. Pokud s námi budete číst, přihlaste se u paní učitelky Hubálkové, paní učitelky Josefové nebo paní učitelky Jungwirthové.

Čtenářská výzva není soutěží!

Věří v čest a poctivost každého čtenáře!

P. S. Milý čtenáři, víš, kdo to jsou čtěňata?

 

Témata

 1. Kniha s jednoslovným názvem
 2. Kniha povídek
 3. Kniha, která má na obálce květinu
 4. Kniha, která byla přeložena z angličtiny
 5. Kniha o holokaustu
 6. Kniha básní
 7. Kniha od více autorů
 8. Kniha pro dospívající mládež
 9. Kniha, kterou jsem si půjčil/a (př. od kamaráda, z knihovny)
 10. Kniha odehrávající se v Praze
 11. Kniha od ženské autorky s mužskou hlavní postavou
 12. Kniha, která mě zaujala svým názvem
 13. Kniha o zvířeti
 14. Kniha komiksová
 15. Kniha od českého autora
 16. Kniha, která obdržela některou z cen (př. Magnesia Litera, Zlatá stuha)
 17. Kniha, kterou využiju ve škole, ve své profesi
 18. Kniha, která mě zaujala svou obálkou
 19. Kniha, která má lichý počet stran
 20. Kniha autora, od kterého jsem ještě nic nečetl/a