9. října 2013

Ve středu dne 9. 10. 2013 se v rámci programu ŠD uskutečnila akce „Dopravní odpoledne“. Děti se naučnou a zábavnou formou zdokonalovaly ve znalostech pravidel silničního provozu a první pomoci. Dozvěděly se spoustu nových informací – jak se chovat na ulici, jaká jsou důležitá telefonní čísla na přivolání pomoci, nebát se poskytnout první pomoc. Program děti moc bavil, počasí nám přálo a každé z dětí si odneslo malou odměnu.

The requested album cannot be loaded at this time. Generic Facebook error.