I v letošním školním roce pokračujeme v mezinárodním projektu Ekoškola. Školní Ekotým, složený z žáků 5. až 9. tříd, dokončuje analýzu školy, sestavuje plán činností a cílem letošního roku je podat žádost o titul Ekoškola.

Dále jsme zapojeni do projektu Recyklohraní (sběr elektrospotřebičů a baterií) a také pokračuje sběr papíru. Nově jsme se zapojili do charitativního projektu „Věnuj mobil“. Ekologickou výchovu se snažíme začleňovat do všech předmětů, využíváme nabídky organizací, jako např. Toulcův dvůr nebo ekocentrum Koniklec.

Ve čtvrtek 10. 11. navštívil Ekotým sdružení Tereza, kam všichni chodí velmi rádi. V rámci workshopu Hodnocení týmu se opět ukázalo, jak je důležitá vzájemná spolupráce.

The requested album cannot be loaded at this time. Generic Facebook error.