březen a květen 2011


Víte, kdo je Hasík?

Je to malý dráček, který je symbolem projektu Hasičů Praha. Jedná se o preventivní program pro děti v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva. A tak v průběhu měsíce března až května se naši žáci 2. a 6. tříd dozvěděli, jaký je rozdíl mezi „dobrým a špatným“ ohněm, jaké typy sirén můžeme slyšet, jak správně by měli telefonicky oznamovat případný požár. Také si děti vyzkoušely, že oblečení a výbava hasiče není vůbec nic lehkého. V průběhu června čeká děti návštěva hasičské stanice v Satalicích.

[justified_image_grid facebook_id=413339655541957 facebook_album=415653695310553]