S cílem a aktivitami projektu partnerství Comenius v rámci Programu celoživotního učení se seznámili při oslavách 50. výročí školy také vzácní hosté – náměstkyně primátora hl. m. Prahy ing. Marie Kousalíková, starosta městské části Prahy 20 Bc. Ivan Liška, místostarosta Tomáš Kádner, zastupitelé městské části, bývalí učitelé a žáci a rodiče.

The requested album cannot be loaded at this time. Generic Facebook error.