Školní jídelna

Přihláška ke stravování

Vnitřní řád školní jídelny

Informace o stravování

Informace o odhlašování obědů pomocí Internetu

 

Odhlášky obědů denně od 7:00 do 8:00.

Pro nemocné dítě je možno si odebrat oběd do přenosných nádob pouze první den nemoci!!!

 • na telefonu 281 92 52 62
 • e-mailem na adrese jidelna <zavináč> zs-hp <tečka> cz
 • formulářem v sekci kontakty

Při odhlašování obědů pomocí elektronické pošty, příp. formuláře je nutné odeslat zprávu do 8:00. Nezapomeňte vyplnit od kdy do kdy si odhlášení přejete.

Způsoby placení stravného

 1. souhlas s inkasem ze sporožirového účtu
 2. trvalý příkaz k úhradě

Datum splatnosti

 • při platbě sporožirem je vždy 20. na další měsíc
 • trvalým příkazem k úhradě je vždy 25. na další měsíc
 • nejdéle však prvního dne v měsíci

Výše platby

– podle vyhlášky 107/2005 o školním stravování jsou strávníci zařazováni do věkových skupin vždy na dobu školního roku, ve kterém dosáhnou příslušného věku.

 • 6 – 10 let ………… 660,- Kč (30,- Kč/ oběd)
 • 11 – 14 let ………. 704,- Kč (32,- Kč/ oběd)
 • 15 let a výše ……. 748,- Kč (34,- Kč/ oběd)

Číslo účtu – 7236091/0100

 • trvalý příkaz
 • pro souhlas s inkasem

Při všech platbách uvádějte variabilní symbol dítěte (obdržíte od vedoucí ŠJ). POZOR!!! Variabilní symbol není rodné číslo.
V případě neuhrazení stravného budete na tuto skutečnost upozorněni, při opakovaném neuhrazení je možno žáka ze stravování vyloučit.