Školní poradenské pracoviště

 

 

Kontakty
Školní psycholog: Mgr. Stanislava Benáková psycholog@zs-hp.cz M: 737 894 545
Výchovná poradkyně: Ing. Alena Fremuntová vychovna.poradkyne@zs-hp.cz T: 281 927 649
Metodik prevence: Mgr. Hana Žáčková prevence@zs-hp.cz  
Speciální pedagog: Mgr. Eva Jungwirthová eva.jungwirthova@zs-hp.cz  
  Mgr. Irena Krchová irena.krchova@zs-hp.cz  

 

 

Externí spolupráce
Psycholog Pedagogicko psychologické poradny:
Mgr. Monika Lukáčová 266 312 530 a 266 310 939 lukacova@ppp9.cz U Nové školy 871, Praha 9 – Vysočany