1.4.2016

Stejně jako v minulých letech i letos se ZŠ Ratibořická zapojila do akce „Noc s Andersenem“.  V podvečer 1. dubna se ve škole sešli natěšení žáčci 3. a 4. tříd, které hned na schodech u vchodu přivítaly pohádkové postavy z knížek Hanse Christiana Andersena. Dvacet žáků z devátých tříd si připravilo různé kostýmy, ale hlavně pomohli paním učitelkám připravit stanoviště inspirovaná Andersenovými pohádkami, na kterých družstva třeťáků a čtvrťáků plnila zajímavé úkoly. S vílami tak děti poznávaly květiny, s žabáky skákaly i kvákaly, v pohádce Císařovy nové šaty musely prokázat, že umí šít i poznat různé druhy oblečení. Na putování večerní školou se setkaly také s Malenkou, rytířem, čarodějnicí i Sněhovou královnou. Odvážlivci sestoupili do hlubin, kde místo Malé mořské víly narazili na tajemnou mořskou příšeru.

Kolem osmé hodiny se všichni soutěžící i pohádkové bytosti sešli ve školní jídelně na večeři i společném fotografování. Pak následovala druhá soutěžní část. Do spacáků ve třídách se děti dostaly až po desáté hodině, některé si ještě poslechly na dobrou noc pohádku. Z reakcí velkých i malých bylo znát, že se jim Noc s Andersenem líbila.

[justified_image_grid facebook_id=413339655541957 facebook_album=471543393054916 limit=400]