K-klub

Klub rodičů a přátel dětí při ZŠ Ratibořická

Základní ustanovení

Dotazník pro členy K klubu při ZŠ Ratibořická

K klub je samostatným občanským sdružením s vlastní organizační strukturou a působností na území ČR. Sídlem sdružení je hlavní město Praha.
K klub je nezávislý na jakékoli politické straně.
K klub je samostatnou právnickou osobou.

Poslání a cíle sdružení

 1. Hlavním cílem K klubu je podporovat a prohlubovat spolupráci rodiny a školy ve prospěch dětí a mládeže.
 2. Prostřednictvím nových poznatků z psychologie a pedagogiky i osvědčených tradičních metod přispívat k harmonickému vývoji dětí, mládeže i dospělých a ke zlepšení jejich životního stylu.
 3. Napomáhat prostřednictvím vybraných aktivit, projektů a programů k optimálnímu vztahu a spolupráci mezi rodinou a školou a k rozvoji volnočasových aktivit.
 4. Organizování nejrůznějších aktivit (semináře, přednášky, besedy, zájezdy, zájmová a ediční činnost atd.). které podporují zdravý životní styl a rozvíjejí osobnost dítěte a posilují vztahy v rodině.
 5. Podílet se na komplexním programu a společně s vedením školy spoluvytvářet nové koncepce, které se zaměří na prevenci negativních tendencí nejen u mladých lidí (alkoholismus, toxikomanie aj.).

Stanovy K klubu

Nové vedení K Klubu (zvoleno členskou schůzí 24. 9. 2019)

Předseda:

Mgr. Lenka Vondráčková (tel. č.: 776 812 751, email: lenka.vondrackova@gmail.com)

Místopředseda:

Vít Baldík (email: vit.baldik@gmail.com)

Pokladník:

Ing. Jarmila Rádlová (tel. č.: 739 592 360, email: jarmila.radlova@seznam.cz)

Kontrolní komise:

Markéta Kolářová (email: kolarova@mdx.cz)
Libor Jůn (email: liborjun@seznam.cz)
Martin Horyna (email: martin.horyna@centrum.cz)

Třídní důvěrníci:

 • 1.A – Darina Biedermanová – darina.biedermanova@email.com
 • 1.B – Vít Baldík – vit.baldik@gmail.com
 • 2.A – Jarmila Rádlová – jarmila.radlova@seznam.cz
 • 2.B – Lenka Mozolová – mozolova.lenka@gmail.com
 • 3.A – Ania Pavlíčková Wilinská – ania.wilinska@gmail.com
 • 3.B – Lenka Vondráčková – lenka.vondrackova@gmail.com
 • 4.A – Jana Perníková – pernikovaj@seznam.cz
 • 4.B – Martin Horyna – martin.horyna@centrum.cz
 • 4.C – Markéta Kolářová – kolarova@mdx.cz
 • 5.A – Libor Jůn – liborjun@seznam.cz
 • 5.B – Helena Hrdinová – helena@hrdinova.net
 • 5.C – Stanislava Benáková – stanislava.benakova@gmail.com
 • 6.A – Jana Šafářová – jana.safarova@magicbox.cz
 • 6.B – Markéta Knobová – knobova@seznam.cz
 • 6.C – Martina Mesteková – martina.mestekova@seznam.cz
 • 7.A – Jana Tikmanová – jana.tikmanova@seznam.cz
 • 7.B – Martina Králová – nikca.mata@seznam.cz
 • 7.C – Lenka Dubská – lenka.dubska@gmail.com
 • 8.A – Jana Kovářová – hpkovjaja@seznam.cz
 • 8.B – Vlastimil Josef – josef.vl@seznam.cz
 • 9.A – Lucie Robová – lucie@robova.cz
 • 9.B – Lucie Čechová – luci.pir@seznam.cz
 • 9.C – Petra Růžičková – pet.ruzickova@gmail.com

Darovací smlouva

Sponzorské dary můžete zasílat na účet školy: č.účtu: 19-3951870267/0100 (darovací smlouva ke stažení zde).

GDPR

K klub – Směrnice o nakládání s osobními údaji (GDPR)