K-klub

K-klub

Klub rodičů a přátel dětí při ZŠ Ratibořická

Základní ustanovení

Dotazník pro členy K klubu při ZŠ Ratibořická

K klub je samostatným občanským sdružením s vlastní organizační strukturou a působností na území ČR. Sídlem sdružení je hlavní město Praha.K klub je nezávislý na jakékoli politické straně.K klub je samostatnou právnickou osobou.

Poslání a cíle sdružení

 1. Hlavním cílem K klubu je podporovat a prohlubovat spolupráci rodiny a školy ve prospěch dětí a mládeže.
 2. Prostřednictvím nových poznatků z psychologie a pedagogiky i osvědčených tradičních metod přispívat k harmonickému vývoji dětí, mládeže i dospělých a ke zlepšení jejich životního stylu.
 3. Napomáhat prostřednictvím vybraných aktivit, projektů a programů k optimálnímu vztahu a spolupráci mezi rodinou a školou a k rozvoji volnočasových aktivit.
 4. Organizování nejrůznějších aktivit (semináře, přednášky, besedy, zájezdy, zájmová a ediční činnost atd.). které podporují zdravý životní styl a rozvíjejí osobnost dítěte a posilují vztahy v rodině.
 5. Podílet se na komplexním programu a společně s vedením školy spoluvytvářet nové koncepce, které se zaměří na prevenci negativních tendencí nejen u mladých lidí (alkoholismus, toxikomanie aj.).

Stanovy K klubu

Výbor:

 • Předseda: Lucie Čechová – luci.pir@seznam.cz
 • Hospodářka: Jana Kovářová – hpkovjaja@seznam.cz
 • Pokladník: Libor Čech – licech@volny.cz
 • Kontrolní komise: Jitka Jandáková (jitka.jandakova@hotmail.com), Barbora Zálohová (barbora.zalohova@seznam.cz), Lucie Křížová (krizova.lucka@gmail.com)

Třídní důvěrníci:

 • 1.A – Darina Biedermanová – darina.biedermanova@email.com
 • 1.B – Vít Baldík – vit.baldik@gmail.com
 • 2.A – Jarmila Rádlová – jarmila.radlova@seznam.cz
 • 2.B – Lenka Mozolová – mozolova.lenka@gmail.com
 • 3.A – Ania Pavlíčková Wilinská – ania.wilinska@gmail.com
 • 3.B – Lenka Vondráčková – lenka.vondrackova@gmail.com
 • 4.A – Jana Perníková – pernikovaj@seznam.cz
 • 4.B – Martin Horyna – martin.horyna@centrum.cz
 • 4.C – Markéta Kolářová – kolarova@mdx.cz
 • 5.A – Libor Jůn – liborjun@seznam.cz
 • 5.B – Helena Hrdinová – helena@hrdinova.net
 • 5.C – Stanislava Benáková – stanislava.benakova@gmail.com
 • 6.A – Jana Šafářová – jana.safarova@magicbox.cz
 • 6.B – Markéta Knobová – knobova@seznam.cz
 • 6.C – Martina Mesteková – martina.mestekova@seznam.cz
 • 7.A – Jana Tikmanová – jana.tikmanova@seznam.cz
 • 7.B – Martina Králová – nikca.mata@seznam.cz
 • 7.C – Lenka Dubská – lenka.dubska@gmail.com
 • 8.A – Jana Kovářová – hpkovjaja@seznam.cz
 • 8.B – Vlastimil Josef – josef.vl@seznam.cz
 • 9.A – Lucie Robová – lucie@robova.cz
 • 9.B – Lucie Čechová – luci.pir@seznam.cz
 • 9.C – Petra Růžičková – pet.ruzickova@gmail.com

Darovací smlouva

Sponzorské dary můžete zasílat na účet školy: č.účtu: 19-3951870267/0100 (darovací smlouva ke stažení zde).

Klub mladého diváka

Hybernia – Mefisto

30.3.2017 Třetí představení tohoto školního roku bylo muzikálové ztvárnění známého tématu. Velkolepá scéna, poutavé zpracování a výborné výkony herců byly důvodem, proč jsme společně s ostatními diváky odměnili všechny, kteří se na tomto představení podíleli,...

Divadlo na Vinohradech – Bytná na zabití

23.1.2017 Koncem prvního měsíce nového kalendářního roku jsme vyrazili na 2. divadelní představení. Tentokrát na divadelní kus Bytná na zabití do Divadla na Vinohradech. Náladu jsme měli jako vždy výbornou a komediální představení bylo skvělou tečkou tohoto dne....

KMD – ND – Sen čarovné noci

21.11.2016 Také v tomto roce pokračujeme v tradici KMD. Konečně jsme se dočkali a navštívili jsme divadelní představení Sen čarovné noci v Národním divadle. Moc jsme se těšili, zvláště ti z nás, kteří v ND ještě nebyli. Přestože se jednalo o moderní zpracování komedie...