9. září 2015

Už několik let je v naší škole zvykem spřátelit žáky prvního a devátého ročníku. Jednoho zářijového dne deváťáci přijdou k prvňáčkům do třídy a každý si vezme na starost jednoho. Provedou je po velké budově a ukážou jim části školy, které prvňáčci neznají – například počítačovou učebnu, robotel, ředitelnu, kanceláře školy apod. Partnerské třídy pořádají i jiné akce, například společný oběd nebo celodenní výlet. Deváťáci mají možnost se svolením vyučujících navštěvovat prvňáky i o velkých přestávkách, z čehož mají prvňáčci obrovskou radost a neradi deváťáky pouští zase zpět do hodiny. Nejlepší na tom asi je, že nejen prvňákům, ale i deváťákům se zpříjemní první a poslední školní rok a poznají nové přátele, se kterými se budou setkávat třeba i později. (L. Křivánková, 9.B)

[justified_image_grid facebook_id=413339655541957 facebook_album=416225651920024]