2. 4. 2012


Tématem hodin Občanské výchovy v 7. ročníku je učivo o politickém systému naší republiky. Proto jsme byli rádi, že nám bylo umožněno navštívit Poslaneckou sněmovnu.

Nejprve jsme se v infocentru podívali na krátký film o historii parlamentarismu. Poté jsme se již odebrali do hlavních prostor. Po důkladné kontrole u vchodu, kde jsme všichni museli projít bezpečnostním rámem, jsme se společně s panem průvodcem vydali na prohlídku.

Navštívili jsme prostory, kde naši poslanci se scházejí a jednají ve svých klubech, ale i hlavní prostory, kde odehrává společné jednání.

The requested album cannot be loaded at this time. Generic Facebook error.