Projekt proběhl v rámci odpolední školní družiny v týdnu od 15.2. do 19.2.2016.

Děti v průběhu odpoledne procestovaly 3 světadíly a navštívily 4 odlišné kultury ( Afrika, Čína, Indie, Amerika ). Na začátku své cesty obdržely jako správní cestovatelé cestovní pasy, které si podepsaly a vyzdobily dle své fantazie. V každé navštívené zemi po splnění zadaných úkolů obdržely razítko a po absolvování všech zemí potom sladkou odměnu.