Od začátku školního roku jsme už stihli poměrně hodně: naše kytičky na chodbách už mají popisky, u vypínačů na velké budově jsou upozornění na zhasínání a všechny naše koše na chodbě jsou na tříděný odpad a jsou označené popisky. Vždy před sběrovou akcí obejdeme třídy a sebereme všechen nepotřebný papír. V současné době probíhá měření spotřeby energie automatů. Provozovatel automatu na kávu nám vyšel vstříc a automat se ve večerních hodinách a o víkendu vypíná. Takže nám šetří energii. Za to mu moc děkujeme !

[justified_image_grid facebook_id=413339655541957 facebook_album=420056354870287]