19. února 2020

Ve středu 19. února 2020 si naši deváťáci mohli vyzkoušet přijímací zkoušky nanečisto. Zúčastnilo se celkem 59 žáků 9. tříd a atmosféra se blížila skutečným přijímacím zkouškám. Ve třídách panovalo hrobové ticho, všichni se opravdu snažili a do poslední chvíle řešili úkoly z matematiky i českého jazyka, navzdory odpoledním hodinám, ve kterých se zkoušky konaly. To se odrazilo i na výsledcích, které budou zveřejněny 3. 3. v učebnách 9. ročníků. Přejeme všem deváťákům, aby se jejich snaha a příprava projevily i u těch opravdových přijímacích zkoušek.