V úterý 7. března se v odpoledních hodinách konaly „Přijímací zkoušky nanečisto“.

Ve školní jídelně se sešlo více jak 50 žáků devátých tříd, kteří nejprve psali test z matematiky (70 minut), poté následoval test z českého jazyka (60 minut).

Všem zúčastněným patří velká pochvala za zodpovědný přístup, po celou dobu při psaní testů bylo ticho, nikdo nerušil, všichni soustředěně pracovali.

Moc jim budeme držet palce, až v dubnu budou testy psát „načisto“.

Výsledky svého snažení najdete zde.