3. října 2013


Od dubna do září 2013 probíhala ve škole velká investiční akce podle projektu Ing. Kamila Kubánka z RIPS projekt s.r.o. Práce prováděla stavební firma Genel Invest, s.r.o. Celou investiční akci ve výši 13 milionů korun hradila MČ Praha 20 z vlastního rozpočtu.

Měsíce před hlavními prázdninami byly jak pro školu, tak pro stavební firmu velmi náročné. Přípravné a hlavně hlučné a prašné práce se musely skloubit s vyučováním. Během letních prázdnin měla firma školu konečně prázdnou. Letošní horké léto určitě vyhovovalo dětem, ne však stavbařům v nejvyšším odkrytém patře. Ještě dva týdny po zahájení nového školního roku probíhaly dokončovací práce, od rána do noci se tu střídali stavbaři a dělníci nejrůznějších profesí.

Dokončením čtvrtého nadzemního podlaží hlavní budovy se výrazně zlepšily prostorové podmínky. Škole přibyly 2 kmenové třídy, 2 jazykové učebny a nádherné podkrovní prostory pro školní družinu a školní klub.

[justified_image_grid facebook_id=413339655541957 facebook_album=416025668606689]