3. října 2013


3. října 2013 ve 13 hodin jsme slavnostně otevřeli nové patro hlavní budovy. Přítomni byli první náměstek primátora hl. města Prahy Jiří Vávra, radní pro školství MHMP Ludmila Štvánová, starostka Hana Moravcová, radní a zastupitelé MČ Praha 20 a další hosté.

The requested album cannot be loaded at this time. Generic Facebook error.