květen 2013

Třída 4.C se rozhodla pomoci mateřské škole a tamnímu sdružení rodičů při získávání prostředků na přebudování venkovního přístěnku na novou venkovní učebnu.

Žáci se zúčastnili jarní brigády na zahradě mateřské školy, rozhrabávali hlínu, sázeli maliny, pomáhali s vrbovými domečky a natírali stěnu budoucí učebny.

Pokusili se také získat grant u společnosti Veolia, jejich projekt bohužel nebyl vybrán. To ale nebránilo tomu, aby se odhodlaně nevrhli na přípravu Jarní výstavy. Nadšeně vyráběli drobné předměty určené k prodeji. Jakub Céza ve spolupráci s Markétou Ondřejovou a za podpory dalších (zvláště Dianky Malyško) vymyslel úžasný plakát. Další si připravili malé vědecké pokusy, kterými celou výstavu doprovázeli.

Návštěvníci výstavy si tak mohli zkusit poslechnout hrající citróny nebo sledovat, na jakém principu fungují hydraulické zvedáky, jak se dokáží stáhnout mikroténové sáčky kolem špejle, která je naruší, jak je možné vyrobit si kompas, jak vlastně fungují emulgátory a několik dalších pokusů.

Našim prodávajícím se podařilo utržit 1369 Kč, které na konci předali ředitelce mateřské školy. Velmi platným pomocníkem se stal František Mestek, který návštěvníky velmi zasvěceně provázel, pomáhal se zápisem nakoupeného zboží a motivoval k nákupu.

Mrzelo nás jen počasí, které akci nepřálo stejně jako jarní brigádě.

[justified_image_grid facebook_id=413339655541957 facebook_album=416015221941067]