7. listopadu 2013


Celosvětová kampaň pro zapojené školy se letos konala již podruhé. Bylo zapojeno cca 1200 škol z 36 zemí. I my jsme se letos rozhodli zapojit do této kampaně s tématem Odpad aneb přece to nevyhodíme.

Ve čtvrtek po celý den žáci v rámci jednotlivých předmětů „ pracovali s odpadem“. V českém jazyce sedmáci vyráběli z odpadových materiálů úžasné výrobky, které pak podrobili popisu pracovního postupu, osmáci a deváťáci tvořili z papírových ruliček dekorace, ve výtvarné výchově vyráběli osmáci drahé kameny ze starých plastových tašek, v dějepise si šesťáci povídali o odpadcích v průběhu vývoje lidstva, v rodinné výchově přemýšleli o množství a druzích odpadu za jeden den . O odpadech se hovořilo i německy i anglicky. Zkrátka celý den byl věnován již zmiňovanému tématu. Byli jsme rádi, že naši školu v tento příjemný projektový den navštívila i zástupkyně sdružení Tereza paní Jitka Krbcová, která byla mile překvapena, co všechno se dá zažít s odpadky.