Mobility se zúčastnili zástupci Holandska, Španělska, Rakouska, Finska a České republiky. Tato poslední mobilita byla koncipována odlišně. Škola měla vyhrazen projektový den, ve kterém nám předvedla své pojetí práce s boxy. Po zhlédnutí hodin v jednotlivých třídách jsme měli možnost diskutovat nad odlišnými učebními plány a celkovou koncepcí školství v zúčastněných zemích.

Líbilo se nám, jak učitelé mají k ruce asistenty dle počtu problémových žáků; tato služba nám v České republice chybí.

Učitelé jiných států předvedli své hodiny pracovního vyučování a prezentovali své školy.

Návrat účastníků mobility byl zkomplikován sopečným popelem v ovzduší po výbuchu sopky na Islandu.

The requested album cannot be loaded at this time. Generic Facebook error.