19.4. 2016

1-RADNICE-8
1-RADNICE-7Dne 19. 4. jsme vyrazili na naši 4. výpravu za historií.
Tentokrát nám počasí přálo, od rána svítilo slibně
sluníčko. Na Staroměstské náměstí jsme vyrazili přes
Náměstí Republiky (tam jsme si u pamětní desky
připomněli vznik  naší hymny) a přes Ungelt, kde
jsme se seznámili s jeho historií i jednou z pověstí.

 

Na Staroměstském náměstí jsme posvačili,
zhlédli klanění apoštolů a pak vyrazili
na prohlídku věže. Při cestě vzhůru jsmeHDR tonemapped
se z nástěnných informačních desek dočetli
o založení radnice v roce 1338 i o stavbě
věže ve 14. století. Věž je vysoká téměř
70 metrů a pohledy do všech světových
stran jsou úchvatné.

1-RADNICE-3

 

 

 

Poté jsme absolvovali prohlídku vnitřních sálů Staroměstské radnice
s úžasnou průvodkyní a ještě jednou jsme viděli klanění apoštolů
– tentokrát zevnitř.

1-RADNICE-6

 

 

Nakonec jsme prochodili celé podzemí – soustavu sklepení, chodeb
a studní pod celou radnicí. Vše jsme všichni horlivě fotili a natáčeli.
Historie doplněná našimi výpravami je skvělá.