1.6.2016

Na Den dětí jsme s paní učitelkou výtvarné výchovy Hanou Žáčkovou a s třídní učitelkou Alenou Šefčíkovou navštívili velmi hezký pořad v Anežském klášteře. Nejdříve jsme si prohlédli díla středověkých mistrů v galerii. Paní průvodkyně nám podrobně popsala výjevy na obrazech Vyšebrodského oltáře. Zaměřili jsme se na díla Mistra Theodorica. Přímo před obrazy jsme si uhlem načrtli základ obrazu a po prohlídce jsme si  ve výtvarné dílně zkusili namíchat barvy středověkým způsobem. V hmoždíři jsme roztloukli základy barvy a přimíchali rozšlehané vajíčko. Každý z nás vytvořil svůj vlastní starodávný obraz. Moc nás to bavilo!

DSCN9989DSC_0904