Jarní hra ve školní družině

Jarní hra ve školní družině

V uplynulých dnech děti ve školní družině plnily úkoly šifrovací hry zaměřené na jarní období. Na školní zahrádce byly rozmístěné karty s otázkami. Ve spodní části karty v zeleném kruhu byl symbol. Písmeno, které bylo u správné odpovědi děti následně napsaly k...
Pondělní cvičení v tělocvičně

Pondělní cvičení v tělocvičně

Každé pondělí cvičí děti ze školní družiny v tělocvičně pod vedením Jáji Brenkusové. Na každé oddělení se dostane jedenkrát za 3 týdny. Děti pohyb velmi baví a vždy se už moc těší. Začíná se vždy protažením celého...
Zimní radovánky

Zimní radovánky

Při sněhové nadílce musíme vždy rychle ven, aby si děti sníh užily. Ještě že máme nakoupené lopatky a tak se děti mohou vozit z malého kopečka. To je baví nejvíce. Děti musí dodržovat nastavená pravidla, na umělém povrchu se nesmějí dělat sněhové koule, ale jinde...