Družina

 

Provoz družiny:

 • ranní družina – 6:30 – 7:40 (příjem dětí končí v 7:15)
 • odpolední družina – navazuje na konec vyučování – 17:00
Malá budova školy:

 1. oddělení, Alena Kalousová,1.A
 2. oddělení, Zuzana Kopsová, 2.B
 3. oddělení, Tereza Jozífková, 1.B
 4. oddělení, Martina Jakšová, 2.A

Velká budova školy:

 1. oddělení, Gabriela Vítková, 3.A, 4.A, 5.A
 2. oddělení, Jaroslava Brenkusová, 3.B, 4.B, 5.B

Vyzvedávání dětí:

 • kdykoli od konce vyučování do 13:30
 • kdykoli po 15. hodině
 • 13:30 – 15:00 probíhá zájmová činnost nebo za příznivého počasí vycházka po okolí školy. Vyzvedávat děti lze pouze ze závažných, předem oznámených důvodů.

Informace k platbám za školní družinu:

Za pobyt ve školní družině se platí 300,-Kč měsíčně. Tento poplatek je příspěvek na neinvestiční náklady na družinu. Platba je splatná předem a provádí se převodem na účet školy dvakrát do roka, a to do 1. 9. (na měsíce září až prosinec – 1 200,-Kč), a  do 31. 12. (na měsíce leden až červen – 1 800,-Kč).

Číslo účtu: 115-4746060227/0100

Variabilní symbol: 10 + VS školní jídelny (používaný při platbě obědů, tzn., že VS bude sedmimístný).

Nezapomeňte na volné úterý pro vaše děti! V tento den se ve školní družině budou konat všechny akce (projektové dny, návštěva kina, knihovny, výstav a eko-programy MUMRAJ).

Provoz ŠD v době prázdnin

V době prázdnin je provoz ŠD zajištěn vždy na jedné ze škol v Horních Počernicích. Daná škola je na začátku roku určena rozpisem vypracovaným vedoucí odboru školství a kultury. Provoz družiny v době školního vyučování a školních prázdnin je legislativně podložen vyhláškou 74/2005 Sb., § 8, odst. 1),2) a 3).

Ve školních jídelnách se během prázdnin nevaří.

Provoz družiny je od 7:00 do 16:00 hodin. Dítě se musí do družiny dostavit do 8:00. Informace k umístění družiny v konkrétní škole naleznete na vstupu do budovy.

Podzimní prázdniny

27.10.2021 středa ZŠ Spojenců
29.10.2021 pátek ZŠ Spojenců

Vánoční prázdniny

23.12.2021 čtvrtek FZŠ Chodovická
27.12.2021 pondělí FZŠ Chodovická
28.12.2021 úterý ZŠ Ratibořická
29.12.2021 středa ZŠ Ratibořická
30.12.2021 čtvrtek ZŠ Ratibořická
31.12.2021 pátek ZŠ Ratibořická

Pololetní prázdniny

4.2.2022 pátek FZŠ Chodovická

Jarní prázdniny

14.03.2022 pondělí ZŠ Stoliňská
15.03.2022 úterý ZŠ Stoliňská
16.03.2022 středa ZŠ Stoliňská
17.03.2022 čtvrtek ZŠ Bártlova
18.03.2022 pátek ZŠ Bártlova

Velikonoční prázdniny

14.04.2022 čtvrtek FZŠ Chodovická

 

Dítě, které se v době prázdnin dostaví na jinou školu v Horních Počernicích (než běžně dochází), s prázdninovým provozem, bude přijato pouze s vyplněnou prázdninovou přihláškou. Přihláška bude následně skartována.