Družina

 

Provoz družiny:

 • ranní družina – 6:30 – 7:40 (příjem dětí končí v 7:15)
 • odpolední družina – navazuje na konec vyučování – 17:00

Malá budova školy:

 1. oddělení, Alena Kalousová, 1.A
 2. oddělení, Zuzana Kopsová, 2.B
 3. oddělení, Tereza Jozífková, 1.B
 4. oddělení, Kateřina Jelínková, 2.A

Velká budova školy:

 1. oddělení, Gabriela Vítková, 3.B, 4.A
 2. oddělení, Jaroslava Brenkusová, 3.A, 4.B, 5.B
 3. oddělení, Alena Šikolová, 2.C

Vyzvedávání dětí:

 • kdykoli od konce vyučování do 13:30
 • kdykoli po 15. hodině
 • 13:30 – 15:00 probíhá zájmová činnost nebo za příznivého počasí vycházka po okolí školy. Vyzvedávat děti lze pouze ze závažných, předem oznámených důvodů.

Informace k platbám za školní družinu:

Za pobyt ve školní družině se platí 300,-Kč měsíčně. Tento poplatek je příspěvek na neinvestiční náklady na družinu. Platba je splatná předem a provádí se převodem na účet školy dvakrát do roka, a to do 1. 9. (na měsíce září až prosinec – 1 200,-Kč), a  do 31. 12. (na měsíce leden až červen – 1 800,-Kč).

Číslo účtu: 115-4746060227/0100

Variabilní symbol: 10 + VS školní jídelny (používaný při platbě obědů, tzn., že VS bude sedmimístný).

Provoz ŠD v době prázdnin

V době prázdnin je provoz ŠD zajištěn vždy na jedné ze škol v Horních Počernicích. Daná škola je na začátku roku určena rozpisem vypracovaným vedoucí odboru školství a kultury. Provoz družiny v době školního vyučování a školních prázdnin je legislativně podložen vyhláškou 74/2005 Sb., § 8, odst. 1),2) a 3).

Ve školních jídelnách se během prázdnin nevaří.

Provoz družiny je od 7:00 do 16:00 hodin. Dítě se musí do družiny dostavit do 8:00. Informace k umístění družiny v konkrétní škole naleznete na vstupu do budovy.

Provoz školních družin v období prázdnin

Podzimní prázdniny

26. 10. 2023 čtvrtek ZŠ Ratibořická

27. 10. 2023 pátek ZŠ Ratibořická

Vánoční prázdniny

27. 12. 2023 středa FZŠ Chodovická

28. 12. 2023 čtvrtek FZŠ Chodovická

29. 12. 2023 pátek FZŠ Chodovická

02. 01. 2024 úterý ZŠ Ratibořická

Pololetní prázdniny

02. 02. 2024 pátek ZŠ Bártlova

Jarní prázdniny

12. 02. 2024 pondělí ZŠ Spojenců

13. 02. 2024 úterý ZŠ Spojenců

14. 02. 2024 středa ZŠ Stoliňská

15. 02. 2024 čtvrtek ZŠ Stoliňská

16. 02. 2024 pátek ZŠ Stoliňská

Velikonoční prázdniny

28. 03. 2024 čtvrtek ZŠ Bártlova