26. 9. 2007

Vyučovací hodiny německého jazyka neprobíhaly standardním způsobem; byly věnovány projektu „Poznej Německo, zemi, jejíž jazyk se učíš“.

Žáci osmých ročníků absolvovali v první části zajímavý zeměpisný „pořad“ o SRN, kde získali celkový přehled o poloze, reliéfu, hospodářství, přírodních podmínkách a kultuře této země.

Druhá část byla věnována spolkové zemi Šlesvicko-Holštýnsko, v níž leží Brunsbüttel, partnerské město Horních Počernic a naší školy. Se zvláštním zájmem se této části účastnili zejména ti, kterých se toto místo týká osobně, neboť se již za několik málo dní stanou hostiteli svých německých „kolegů“ a na jaře příštího roku toto město sami navštíví.

V závěru projektu byla zajímavá diskuse doplněna promítáním filmu, fotografií a prohlížením různých materiálů.

[justified_image_grid facebook_id=413339655541957 facebook_album=414834945392428 limit=35]