28. 3. 2008

Letos již po páté jsme strávili Noc s Andersenem na půdě školy.
Škola již je vyklizena a uvedena do takřka předandersenovského stavu! Letos si Noci užívala následující sestava – 67 děťátek, zejména ze 4. a 5. tříd, 40 osmáků a deváťáků, kteří svým přísným zrakem dohlíželi na plnění úkolů, tentokráte v duchu starých pověstí českých. Pouze deváťáci pak nocovali společně s mladšími dětmi (a ráno k potěšení paní učitelek museli přiznat, že jim síly po náročném podvečeru a noci scházeji!!!). Vše se odehrávalo pod dohledem 13 vyučujících v roli bohů a bohyň školy.
Za zdárný průběh Noci je však potřeba poděkovat také tolerantnímu vedení školy, které nám Noc povolilo už popáté, paním kuchařkám za výborné řízečky k večeři, hornopočernickéhu pekařství Moravec za tradiční dar v podobě voňavých houstiček a koblížků k snídani, naší paní uklízečce za dokonalé pomazánky, panu školníkovi, který nás hlídá ve dne v noci, a ostatním paním uklízečkám, kterým jsme snad neudělali až tak velký nepořádek.

[justified_image_grid facebook_id=413339655541957 facebook_album=414870662055523 limit=320]