18. 10. 2011

Dne 18. 10. 2011 se uskutečnilo slavnostní otevření družinové zahrádky. K naší velké radosti přijalo pozvání několik významných hostů.

Z Místního úřadu jsme s velkým potěšením přivítali paní Hanu Moravcovou, Alenu Štrobovou, Helenu Víchovou, Alexandru Kohoutovou a paní Michaelu Vedralovou, jimž velmi děkujeme za podporu.

Za místní hospodářství za námi přišel pan Jaroslav Píša, pod jehož vedením se prováděly terénní úpravy.

Za K Klub rodičů a přátel dětí se dostavila paní Eva Ševčíková a někteří třídní důvěrníci, kteří nám společně s rodiči žáků naší školy odhlasovali nemalý příspěvek na realizaci rekonstrukce školní zahrady.

Mezi čestné hosty otevření družinové zahrádky patřil také zástupce firmy CEMEX pan Miloslav Tuček, který předal našim dětem dar v podobě reflexních vestiček pro bezpečnější pohyb na ulici.

Firma CEMEX věnovala sponzorským darem našim dětem písek do pískoviště, beton na zabudování herních prvků a několik aut kačírku na dopadové plochy.

Za pomáhající tatínky nás poctili svou návštěvou pánové Vedral a Paukner.

Zahájení se ujala paní ředitelka Jana Neudertová, která přivítala všechny přítomné – naše hosty, kolegy a kolegyně, rodiče a zejména děti. Poděkovala všem za podporu či pomoc při realizaci rekonstrukce naší školní zahrádky. Slavnostního přestřižení pásky se ujala paní Alena Štrobová.

Všichni byli posléze pozváni na venkovní raut na zrekonstruované zahrádce, kde jsme pobyli až do západu slunce a užili si tak jeden z posledních krásných dnů letošního podzimu. Velmi děkujeme všem přítomným za účast, kterou podpořili práci vychovatelek ŠD, která je stále velmi opomíjena a bez které by se většina rodin neobešla.

Velký dík patří také našim již tradičním sponzorům, kteří k příjemně strávenému slunečnímu odpoledni přispěli přípravou či poskytnutím pohoštění.

Velmi děkujeme paní Haně Moravcové, která nám darovala velké množství koblih, housek a chlebů. Na grilu se opékaly špekáčky a kuřecí stehýnka z uzenářství Na Kopečku od pana Radka Šindeláře. O zdravou výživu v podobě ovoce a zeleniny se postarala paní Tůmová. A na vše dohlížel pan šéfkuchař Václav Paukner, který nachystal obložené talíře a sám se ujal příprav pochoutek na grilu. O výborné moučníky ke kávě a čaji se postaraly naše paní kuchařky ze školní jídelny pod vedením paní Adély Míkové.

Všem výše jmenovaným upřímně děkujeme.

Ráda bych také poděkovala vedení naší školy za pomoc a podporu při naší práci a všem svým kolegyním za spolupráci, ochotu a pomoc při realizaci tohoto odpoledne. Přeji všem zároveň chuť a elán do další práce, která mnohdy přesahuje rámec pracovních povinností vychovatelky.

[justified_image_grid facebook_id=413339655541957 facebook_album=414327602109829 limit=110]