26. listopadu 2014


26.listopad byl pro prvňáčky z 1.B významným dnem. Návštěva žáků z partnerské 9.B nebyla jen tak obyčejná, ale plná velkého očekávání. Prvňáčci totiž úspěšně absolvovali první školní krůčky za vzděláním, a deváťáci jim proto přišli s radostí slavnostně předat SLABIKÁŘ. Dříve, než se tak stalo, ukázala pí uč. Korytarová dětem slabikáře, ze kterých se učily číst již jejich babičky , maminky a společně s deváťáky jsme zavzpomínali nad slabikářem, který používali oni. Dříve, než si žáci společně krásný nový slabikář prohlédli, ,,prozkoušel“ každý deváťák ,,svého“ prvňáka ze znalosti písmen a slabik. A všichni to zvládli na jedničku! Přejeme prvňáčkům, ať jim první čtenářské zkušenosti přinášejí jen samou radost!

[justified_image_grid facebook_id=413339655541957 facebook_album=416181251924464]