Tento rok jsme se o době gotické hodně učili. Bylo tedy samozřejmé navštívit výstavní prostory NG, ve kterých se vrcholná díla tohoto výtvarného slohu nacházejí. Tím místem je krásný Anežský klášter. A protože jsme si v hodinách Vv tak trochu hráli na Mistra Theodorika, dvorního malíře Karla IV,. neopomněli jsme tato naše dílka vzít s sebou na místo, kam neodmyslitelně patří.

[justified_image_grid]