Vedení

Ředitelka školy

PhDr. Ing. Hana Kindlová

Vzdělání

 • 1988 – 1992 Vysoká škola ekonomická v Praze, titul Ing.
 • 2004 – 2006 Masarykův ústav vyšších studií JASPEX, studium AJ, státní jazyková zkouška
 • 2006 – 2008 Studium v oblasti pedagogických věd, učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů druhého stupně ZŠ, didaktika AJ, Pedagogická fakulta UK v Praze
 • 2009 – 2014 Studium školského managementu a managementu vzdělávání, Pedagogická fakulta UK v Praze, titul Mgr.
 • 2015 – Státní rigorózní zkouška v oboru management vzdělávání, titul PhDr.

Manažerská praxe

 • 2004 – 2009 zástupkyně ředitelky ZŠ
 • 2009 – 2015 ředitelka ZŠ a MŠ
 • 2015 – dosud ředitelka ZŠ, Praha 9 – Horní Počernice, Ratibořická 1700

Krédo

 • Vzájemný respekt a důvěra žáků, rodičů a učitelů je základním předpokladem na cestě k úspěchu.

Zástupkyně ředitelky

Mgr. Eva Holá

Vzdělání

 • 1981 – 1986 Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy, obor: učitelství matematika, deskriptivní geometrie, titul Mgr.
 • 2006 –  2007 studium pro ICT koordinátory

Praxe

 • 1992 – dosud učitelka na ZŠ Ratibořická
 • 2003 – dosud zástupkyně ředitelky ZŠ

Krédo

 • Využitím moderních technologií připravujeme děti pro život ve 21. století.

Zástupkyně ředitelky

Mgr. Zuzana Francová

Vzdělání

 • 1984­ – 1988 Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta obor: učitelství 1. stupně, titul Mgr.

Praxe

 • 1988 – ­ 1989 učitelka na 2. stupni ZŠ
 • 1989 ­ – 1993 učitelka na 1. stupni ZŠ
 • 1998 – ­ dosud učitelka na ZŠ Ratibořická
 • 2016 ­ – dosud zástupkyně ředitelky na ZŠ Ratibořická

Krédo

 • Cílem vzdělání a moudrosti je, aby člověk viděl před sebou jasnou cestu života, po ní opatrně vykračoval, pamatoval na minulost, znal přítomnost a předvídal budoucnost. (J. A. Komenský)