Školní poradenské pracoviště

Vážení rodiče, milé děti,

na naší škole můžete využít služeb Školního poradenského pracoviště (ŠPP).

V týmu působí školní psycholog, výchovný a karierní poradce, metodik prevence a speciální pedagog.

Obrátit se na nás můžete osobně, emailem nebo telefonicky. Využít můžete také schránku důvěry (1. patro velké budovy, vedle kabinetu výchovné poradkyně). Pro osobní konzultace doporučujeme předchozí domluvu termínu a času – můžeme se Vám pak věnovat v klidu a bez delšího čekání.

Podle potřeby spolupracujeme s dalšími pracovišti, našim dětem se věnuje také psycholog Pedagogicko-psychologické poradny.

Bližší informace najdete zde – na webu školy, ve vstupní chodbě velké budovy (nástěnka Informace pro rodiče) a na nástěnce u pracovny ŠPP (velká budova, přízemí, dveře č.4).