Školská rada

Školská rada při Základní škole, Praha 9 – Horní Počernice, Ratibořická 1700 má celkem 6 členů. Třetinu jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci a třetinu pedagogičtí pracovníci dané školy.

Školská rada:
MVDr. Klára Bonková, Bc. Martin Nagy, Barbora Zálohová, Ing, Petr Tikman, Mgr. Jana Jeřábková, PaedDr. Jana Lišková

Předseda: Ing, Petr Tikman
Předseda školské rady očekává jakékoli podněty rodičů. Kontakt je: ptikman@seznam.cz

 

Dopis třídním důvěrníkům

Právní předpisy