Soutěže

Soutěže, kterých se můžete v průběhu roku zúčastnit

Matematická olympiáda, Fyzikální olympiáda. Chemická olympiáda, Biologická olympiáda, Soutěž v anglickém jazyce, Soutěž v německém jazyce, Dějepisná olympiáda, Zeměpisná olympiáda, Pythagoriáda, Olympiáda v českém jazyce, Matematický Klokan, Přírodovědný Klokan, Pangea, sportovní soutěže týmové i jednotlivců, umělecké soutěže a další soutěže, které jsou v průběhu roku vypisované.

Biologická olympiáda

Genius Logicus, Genius Matematicus, Master of Sudoku

Mezinárodní soutěž v řešení logických hádanek pro děti. Více informací naleznete na adrese geniuslogicus.eu/cz/