K-klub

kklub@zs-hp.cz

Klub rodičů a přátel dětí při ZŠ Ratibořická

Základní ustanovení

Dotazník pro členy K klubu při ZŠ Ratibořická

K klub je samostatným občanským sdružením s vlastní organizační strukturou a působností na území ČR. Sídlem sdružení je hlavní město Praha.
K klub je nezávislý na jakékoli politické straně.
K klub je samostatnou právnickou osobou.

Poslání a cíle sdružení

  1. Hlavním cílem K klubu je podporovat a prohlubovat spolupráci rodiny a školy ve prospěch dětí a mládeže.
  2. Prostřednictvím nových poznatků z psychologie a pedagogiky i osvědčených tradičních metod přispívat k harmonickému vývoji dětí, mládeže i dospělých a ke zlepšení jejich životního stylu.
  3. Napomáhat prostřednictvím vybraných aktivit, projektů a programů k optimálnímu vztahu a spolupráci mezi rodinou a školou a k rozvoji volnočasových aktivit.
  4. Organizování nejrůznějších aktivit (semináře, přednášky, besedy, zájezdy, zájmová a ediční činnost atd.). které podporují zdravý životní styl a rozvíjejí osobnost dítěte a posilují vztahy v rodině.
  5. Podílet se na komplexním programu a společně s vedením školy spoluvytvářet nové koncepce, které se zaměří na prevenci negativních tendencí nejen u mladých lidí (alkoholismus, toxikomanie aj.).

Stanovy K klubu

Nové vedení K Klubu (zvoleno členskou schůzí 24. 9. 2019)

Předseda:

Mgr. Lenka Vondráčková (tel. č.: 776 812 751, email: lenka.vondrackova@gmail.com)

Místopředseda:

Vít Baldík (email: vit.baldik@gmail.com)

Pokladník:

Ing. Jarmila Rádlová (tel. č.: 739 592 360, email: jarmila.radlova@seznam.cz)

Kontrolní komise:

Markéta Kolářová (email: kolarova@mdx.cz)
Libor Jůn (email: liborjun@seznam.cz)
Martin Horyna (email: martin.horyna@centrum.cz)

Třídní důvěrníci:

Třída Jméno E-mail
1.A Karolína Kovaříková karolina.toul@seznam.cz
1.B Martin Bittner m.bittner@gmx.net
2.A Lucie Hornová lucka.hornova@gmail.com
2.B Romana Hárovníková romana.harovnikova@icloud.com
3.A Darina Biedermanová darina.biedermanova@email.cz
3.B Vít Baldík vit.baldik@gmail.com
4.A Jarmila Rádlová jarmila.radlova@seznam.cz
4.B Michaela Kunstátová kunstatova@gmail.com
5.A Anna Pavlíčková Wilinská ania.wilinska@gmail.com
5.B Lenka Vondráčková lenka.vondrackova@gmail.com
6.A Karolína Kučíková karolina.tesarova@gmail.com
6.B Martin Horyna martin.horyna@centrum.cz
6.C Markéta Kolářová kolarova@mdx.cz
7.A Libor Jůn liborjun@seznam.cz
7.B Helena Hrdinová helena@hrdinova.net
7.C Lenka Hahnová hahnova.lenka@email.cz
8.A Jana Šafářová jana.safarova@magicbox.cz
8.B Markéta Knobová knobova@seznam.cz
8.C Martina Mesteková martina.mestekova@seznam.cz
9.A Jana Tikmanová jana.tikmanova@seznam.cz
9.B    
9.C Lenka Nováková Dubská lenkadubska1@gmail.com

Darovací smlouva

Sponzorské dary můžete zasílat na účet školy: č.účtu: 19-3951870267/0100 (darovací smlouva ke stažení zde).

GDPR

K klub – Směrnice o nakládání s osobními údaji (GDPR)