K-klub

kklub@zs-hp.cz

Klub rodičů a přátel dětí při ZŠ Ratibořická

Základní ustanovení

Dotazník pro členy K klubu při ZŠ Ratibořická

K klub je samostatným občanským sdružením s vlastní organizační strukturou a působností na území ČR. Sídlem sdružení je hlavní město Praha.
K klub je nezávislý na jakékoli politické straně.
K klub je samostatnou právnickou osobou.

Poslání a cíle sdružení

  1. Hlavním cílem K klubu je podporovat a prohlubovat spolupráci rodiny a školy ve prospěch dětí a mládeže.
  2. Prostřednictvím nových poznatků z psychologie a pedagogiky i osvědčených tradičních metod přispívat k harmonickému vývoji dětí, mládeže i dospělých a ke zlepšení jejich životního stylu.
  3. Napomáhat prostřednictvím vybraných aktivit, projektů a programů k optimálnímu vztahu a spolupráci mezi rodinou a školou a k rozvoji volnočasových aktivit.
  4. Organizování nejrůznějších aktivit (semináře, přednášky, besedy, zájezdy, zájmová a ediční činnost atd.). které podporují zdravý životní styl a rozvíjejí osobnost dítěte a posilují vztahy v rodině.
  5. Podílet se na komplexním programu a společně s vedením školy spoluvytvářet nové koncepce, které se zaměří na prevenci negativních tendencí nejen u mladých lidí (alkoholismus, toxikomanie aj.).

Stanovy K klubu

Nové vedení K Klubu (zvoleno členskou schůzí 24. 9. 2019)

Předseda:

Mgr. Lenka Vondráčková (tel. č.: 776 812 751, email: lenka.vondrackova@gmail.com)

Místopředseda:

Vít Baldík (email: vit.baldik@gmail.com)

Pokladník:

Ing. Jarmila Rádlová (tel. č.: 739 592 360, email: jarmila.radlova@seznam.cz)

Kontrolní komise:

Markéta Kolářová (email: kolarova@mdx.cz)
Libor Jůn (email: liborjun@seznam.cz)
Martin Horyna (email: martin.horyna@centrum.cz)

Třídní důvěrníci:

Třída Jméno E-mail
1.A Martina Paradičová martina.paradicova@gmail.com
1.B Ivana Schnablová ivana.schnablova@ujv.cz
2.A Helen Hulová helen.hulova@englishcollege.cz
2.B Žaneta Kubinová jarcic.zaneta@gmail.com
2.C Michaela Šorfová michaela.sorfova@email.cz
3.A Karolína Kovaříková karolina.toul@seznam.cz
3.B Martin Bittner m.bittner@gmx.net
4.A Lucie Hornová lucka.hornova@gmail.com
4.B Kateřina Půbalová kaci.pubalova@gmail.com
5.A Darina Biedermanová darina.biedermanova@email.cz
5.B Vít Baldík vit.baldik@gmail.com
6.A Jarmila Rádlová jarmila.radlova@seznam.cz
6.B Michaela Kunstátová kunstatova@gmail.com
7.A Anna Pavlíčková Wilinská ania.wilinska@gmail.com
7.B Lenka Vondráčková lenka.vondrackova@gmail.com
7.C    
8.A Karolína Kučíková karolina.tesarova@gmail.com
8.B Martin Horyna martin.horyna@centrum.cz
8.C Markéta Kolářová kolarova@mdx.cz
9.A Libor Jůn liborjun@seznam.cz
9.B Helena Hrdinová helena@hrdinova.net
9.C Lenka Hahnová hahnova.lenka@email.cz

Darovací smlouva

Sponzorské dary můžete zasílat na účet školy: č.účtu: 19-3951870267/0100 (darovací smlouva ke stažení zde).

GDPR

K klub – Směrnice o nakládání s osobními údaji (GDPR)