Centrum kolegiální podpory

 

CENTRUM KOLEGIÁLNÍ PODPORY pro přírodovědné předměty
Základní škola, Praha 9 – Horní Počernice, Ratibořická 1700
se od ledna 2017 stává Centrem kolegiální podpory pro přírodovědné
předměty – fyzika, chemie, biologie a enviromentalistika

Díky svému zapojení do projektu: “Rozvoj kreativity ve výuce přírodovědných předmětů“, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000549 ve výzvě OP VVV MŠMT číslo 02_16_010, Budování kapacit I. po dobu projektu: 1. 1. 2017 – 31. 12. 2019

Logo projektu Centrum kolegiální podpory

Zaměření projektu:
Cílem projektu je zatraktivnění přírodovědných předmětů pro žáky základních škol, podnícení a rozvoj jejich kreativity, a to zapojením žáků do výuky formou experimentální výuky.

Oficiální webová stránka projektu:
Všechny podrobnosti o projektu, aktuální informace a termíny najdete na webu projektu.

Aktivity naší školy v projektu:
Škola se stává metodickým centrem pro výuku přírodovědných předmětů a naši pedagogové budou pořádat 1× měsíčně workshopy na vybraná témata z přírodních věd.

Logolink EU
Přijďte a můžete si vyzkoušet výuku fyziky, chemie či biologie prostřednictvím praktického experimentu. Je možné také sdílet své dosavadní pedagogické zkušenosti nebo načerpat inspiraci pro své výukové hodiny.

 

Termíny workshopů v roce 2018 (nejbližší událost je vyznačena modře, proběhlé události pak barvou šedivou):

18.1.2018 fyzika Měříme teplotu (teplotní čidlo v praxi)
2.2.2018 biologie Teplota a vlhkost v teráriu (optimální podmínky pro speciální druhy zvířat, senzor teploty, senzor počasí).
22.3.2018 biologie Teplota a tvrdost vody v akváriu (optimální podmínky pro speciální druhy ryb, senzor teploty, senzor vodivosti, senzor pH).
26.4.2018 fyzika Voltampérová charakteristika (veličiny elektrického proudu)
31.5.2018 fyzika Mechanické kmitání II (oscilátory, kmity, zvuk)
28.6.2018 chemie Neutralizace (senzor pH).
27.9.2018 biologie Dýchání rostlin a hub (kvasinek) x Fotosyntéza rostlin (senzor měřící CO2).
18.10.2018 biologie Fyziologie dýchací soustavy, vitální kapacita plic, termoregulace (senzor měřící kapacitu plic, senzor teploty).
29.11.2018 fyzika Sledování silového působení, pohybu a magnetismu II (měření se senzory síly, pohybu, magnetického pole)
13.12.2018 chemie Exotermická chemická reakce (senzor tepla, senzor tlaku).

 

Termíny workshopů v roce 2017:

27.1.2017 fyzika Sledování silového působení a pohybu (měření se senzory síly a pohybu)
23.2.2017 chemie Analýza chemických vlastností běžně dostupných roztoků (měření pH)
30.3.2017 biologie Biologie rostlin a organismů (produkce CO2 dýchajícími kvasnicemi, tlakoměr, transpirace listu rostliny, tlakoměr)
27.4.2017 fyzika Měření elektrických veličin (měření elektrického napětí, el. proudu)
25.5.2017 fyzika Zkoumání magnetismu (měření teslametrem, siloměrem)
26.6.2017 chemie Vysvětlení chemické podstaty různých přírodních dějů (měření pH, teploty)
21.9.2017 chemie Sledování průběhů chemických reakcí (měření teploty, tlaku, pH)
26.10.2017 biologie Fyziologie člověka (sledování tělesných parametrů v závislosti na fyzické zátěži, teploměr, senzor tepu, demonstrace funkce plic, tlakoměr)

Sledování environmentálních podmínek (skleníkový efekt, teploměr, sledování počasí a měření základních atmosférických podmínek, teplota, tlak, terénní environmentální měření – např. sledování kvality vody)

30.11.2017 fyzika Mechanické kmitání a vlnění (oscilátory, kmity, vlny, zvuk)
14.12.2017 chemie Zákonitosti termodynamiky (sledování teploty a tlaku v zákonu BoyleověMariottově, teploměr, tlakoměr, sledování teploty a tlaku v Gay-Lussacově, teploměr, tlakoměr)