29.11.2016

Naše škola byla oslovena, aby se zapojila do projektu o dopravě v okolí školy. Jedná se o mapování nejvyužívanějších ulic dětmi při příchodu do školy a odchodu ze školy. A tak 8.B, která si tento projekt vzala na starost rámci občanské výchovy, se v úterním mrazivém ránu  vydala ve dvou skupinách před školu. Jejich úkolem bylo v časovém rozmezí 7:20 až 8:00 hodin spočítat přijíždějící auta ke škole. A tady jsou výsledky:

počet aut přijíždějících ze strany od Alberta – 45

počet aut přijíždějících ze strany od autobusu – 93

počet autobusů – 11

Naše počítání se bude konat ještě několikrát, uvidíme, jaká čísla nám vyjdou v lednu.

V úterý 29.11. přijelo ke škole přibližně 138 aut