srpen 2011

Občanské sdružení K klub rodičů a přátel dětí při ZŠ Ratibořická věnovalo z příspěvků a finančních prostředků získaných ze sběru papíru herní prvky do zahrady školní družiny v hodnotě 200 tisíc korun. Aby mohlo být na zahradě více herních prvků a sestav, zvolila se varianta samozabudování.

Pan Jaroslav Píša z místního hospodářství ochotně, pohotově a operativně řešil naše potřeby se vším všudy. Je to profík ve svém oboru. Myslel na věci, které by jiné ani nenapadly.

Pánové Dvořák, Sova, Mysliveček a Doležal pracovali s bagříkem, náklaďáky a lopatami – jak bylo potřeba, a to s milým úsměvem i ve velkém vedru. Bez pomoci MÚ bychom tyto práce vůbec nezvládli. Velice si vážíme významné a neobvyklé pomoci MÚ pod vedením starostky paní Hany Moravcové. Pomáhali nám také tatínkové – pan Vedral, Jůza a Paukner a bývalí žáci Tomáš Hromádko a Viktor Kops.

Firma CEMEX sponzorsky dodala materiál na zabudování herních prvků – beton, kačírek na dopadové plochy a písek do pískovišť.

Posléze nám obložil několik desítek let stará pískoviště pan Šindelář a Marek Belšán. Vyměněna byla také prkna na starých lavičkách. MÚ daroval na naši zahrádku další dvě lavičky.

Nelze opomenout důležitou práci pana učitele Petra Měšťana v rámci pracovních činností – a tou bylo postavení domečku pro děti, který školní družině též věnoval K klub. Několik dní se pan učitel věnoval jeho sestavení. Bez jeho pomoci bychom se opravdu neobešly. Někdy je zapotřebí pořádná mužská síla.

Největší odměnou pro všechny, kteří se na akci podíleli, je radost dětí z proměny zahrady, kterou využívají ke hrám a relaxaci celé odpoledne. Po dalších úpravách, na kterých budeme pracovat s paní Hanou Pochmanovou, bude sloužit i pro dopolední výuku v přírodě.

Velmi děkujeme paní starostce Haně Moravcové za dohled, její zájem a pomoc při celé rekonstrukci.

[justified_image_grid facebook_id=413339655541957 facebook_album=414324698776786 limit=200]