V pátek 31.3. proběhla na naší škole Noc s Andersenem. Budova školy ve večerních hodinách ožila. Chodbami putovala družstva žáků třetích, čtvrtých a pátých tříd, aby plnila úkoly, které jim přibližovaly svět Andersenových pohádek, ilustrace Heleny Zmatlíkové,  kouzlo příběhů, které vytvořil Walt Disney a další autoři. Děti četly, tvořily, tančily, cvičily, malovaly, poznávaly za doprovodu spolužáků z devátých tříd, kteří je trpělivě a vlídně provázeli celým večerem převlečení za postavy z dětských knížek. Na dobrou noc si ještě malí nocležníci přečetli pohádku a usínali plní dojmů ve spacích pytlech ve svých třídách.