5. dubna 2015


Jedno středeční odpoledne se spojila družina a volitelný předmět EVVO a všichni jsme si vyslechli velmi zajímavou besedu o včelách. Moc děkujeme paní vychovatelce Martině Škorpilové za zajímavé vyprávění a krásnou prezentaci.

[justified_image_grid facebook_id=413339655541957 facebook_album=420109604864962]