22. dubna 2014

V rámci oslav Dne Země se paní vychovatelky rozhodly zapojit žáky druhého stupně do zvelebení školní družinové zahrádky. V plánu bylo především natírání herních prvků a laviček, které slouží dětem ze školní družiny. Práce šla žákům devátých tříd pěkně od ruky a udělala všem radost. Navíc došlo i ke zrytí nového záhonku v prostorách zahrádky, který byl osázen květinami a bylinkami.

Spolupráce velkých a malých dětí se tak opět prohloubila a výsledky práce můžeme sledovat každý den. Velké díky patří i paní učitelce Jeřábkové za vstřícnost a velkou pomoc.

[justified_image_grid facebook_id=413339655541957 facebook_album=414432178766038]