25. dubna 2012

Na středu 25.4. připravily vychovatelky školní družiny při ZŠ Ratibořická velkou zahradní akci s názvem Den Země.

Děti chodily po skupinkách s hrací kartičkou a plnily nejrůznější úkoly – třídily odpad, poznávaly světadíly, tvořily tiskátka z brambor. Nechybělo ani poznávání přírodnin poslepu, ukázky odpadu do kompostéru, sportovní aktivity nebo ochutnávka několika druhů zeleniny a ovoce. Akce přilákala bezmála 150 dětí i mnoho rodičů.

Po splnění všech disciplín na děti, kromě drobných odměn s ekologickou tematikou, čekal i dobrý pocit, že se něčemu novému naučily a mohou tak přispět k ochraně prostředí kolem nás.

Na stanovištích s naučně zábavnými úkoly dětem pomáhali žáci 2. stupně, zvláště pak žáci ze 7.A, pod vedením p.uč. Jany Jeřábkové. Všem velmi děkujeme.

[justified_image_grid facebook_id=413339655541957 facebook_album=414345718774684 limit=100]