9. října 2013

Ve středu dne 9. 10. 2013 se v rámci programu ŠD uskutečnila akce „Dopravní odpoledne“. Děti se naučnou a zábavnou formou zdokonalovaly ve znalostech pravidel silničního provozu a první pomoci. Dozvěděly se spoustu nových informací – jak se chovat na ulici, jaká jsou důležitá telefonní čísla na přivolání pomoci, nebát se poskytnout první pomoc. Program děti moc bavil, počasí nám přálo a každé z dětí si odneslo malou odměnu.

[justified_image_grid facebook_id=413339655541957 facebook_album=414410598768196 limit=110]