4. října 2012

Dne 4. 10. 2012 se ve školní družině při ZŠ Ratibořická uskutečnila venkovní akce Dopravní odpoledne. Toto odpoledne bylo vyvrcholením projektového Dopravního týdne, kdy děti plnily úkoly se zaměřením na řešení dopravních situací – včetně poznávání značek i první pomoci. Na děti čekal diplom i odměna.

Rády bychom poděkovaly žákům 2. stupně pod vedením paní uč. Jeřábkové za jejich velkou pomoc.

[justified_image_grid facebook_id=413339655541957 facebook_album=414355185440404 limit=50]