Pravidelně Vás informujeme o tom, že naše škola je zapojena do mezinárodního projektu Ekoškola, který v České republice zastřešuje sdružení Tereza.

I letos nás čeká spoustu práce v oblasti environmentální výchovy. Pokračujeme ve třídění plastů, sběru starého papíru, sběru hliníku. Nově sbíráme staré elektrospotřebiče a vybité baterie.

Čeká nás spousta projektových dnů, např. Den Vody či Den Země.

V rámci Ekotýmu budeme pokračovat ve zpracování analýzy stavu školy a vytvoříme vlastní školní Ekokodex. Také se zúčastníme tzv. workshopů, které pro školní Ekotýmy pořádá právě hnutí

Tereza. Ten první nás čeká již 2.prosince a všichni se už teď moc těší.

Tak, milý Ekotýme, hodně zdaru a nadšení do společné práce!

foto3