26. září 2017

Třídy 4.B a 4.C vyrazily společně na výlet plný historie. Nejprve nás autobus zavezl do Libčic. Ve zdejším History parku nás čekaly nevšední zážitky. Na vlastní kůži jsme si vyzkoušeli práci archeologů. Žáci byli rozděleni do tří skupin a každá z nich postupně prošla čtyřmi stanovišti.

  1. Keramika — práce s hlínou šla dětem od ruky, snad si budou i pamatovat zajímavosti o keramice z doby kamenné, které jim průvodkyně vyprávěla
  2. Hledání kovů — velmi atraktivní stanoviště, držet v ruce hledačku kovů bylo nezapomenutelné. Děti si ale na vlastní kůži vyzkoušely, že přístroj nestačí. Hledači potřebují postupovat systematicky a musí mít opravdu hodně trpělivosti.
  3. Odkrývání hrobů — mravenčí a pečlivá práce odkryla dvě kostry, muže a ženu. Děti se navíc naučily, jak je archeologové od sebe rozeznají, co jsou to milodary a proč se milodary vlastně do hrobů dávaly.
  4. Experimentální archeologie — tady se děti střídaly v menších skupinkách a vyzkoušely si tři každodenní činnosti z pravěkého života: broušení kamenů, drcení obilí a tkaní. Navíc si mohly „pohrát“ se 3D pískovištěm, tak tu říkají pískovišti, na kterém svýma rukama vytváříte krajinu, máte možnost vidět vrstevnice i úroveň vodní hladiny při případném dešti.

Po svačině nás ještě čekala cesta na vrchol hory Říp. Počasí nám úplně nepřálo. Foukal silný vítr a oblačnost znemožňovala pohled do větších dálek. Všichni čtvrťáci ale horu zdolali ve výborném tempu, vydatně si odpočinuli (svačiny od maminek nahradili dobrotami z bufetu) a ještě si ověřili, že čedič je opravdu tvrdý a klouže (k ověření naštěstí došlo jen dotykem podrážek).