2.9.2016

V pátek 2. září 2016 se na naší škole uskutečnila akce „Hra na pravidla“. Této hry se zúčastnili žáci 2. -9. tříd. Žáci měli za úkol obejít šest stanovišť, splnit zadaný úkol a poté získat malou plástev, na které bylo napsano vždy jedno pravidlo .

Například na jednom stanovišti jsme hráli na tichou poštu. Ve dvou skupinách jsme soutěžili, kdo dokáže nejrychleji a nejpřesněji doručit informaci. Z toho nám vyplynulo pravidlo – Nasloucháme si .

Nebo jsme na jednom stanovišti měli za úkol vždy vybrat jen jednu možnost z nabízených dvou. Z toho nám vyplynulo pravidlo – Zodpovídáme za svá rozhodnutí .

Ze všech šesti pláství se pak složila pravidla pro celou školu a každá třída je má ve své kmenové třídě vyvěšené.

Tímto bychom rádi poděkovali vedení školy za hezký nápad a všem učitelům za skvělou přípravu tohoto  dne, který jsme si užili.

Za ZŠ Ratibořická Marie Mrštinová z 8.A , Natálie Vosmíková a Lucie Volfová z 8.B

[justified_image_grid facebook_id=413339655541957 facebook_album=544856682390253]